Project Team

FAO Project Team and Responsibilities

Ad Soyad Kurumu Görevi Telefon E-Posta
Sheikh AHADUZZAMAN FAO Uygulama Program Sorumlusu sheikh.ahaduzzaman@fao.org
Peter PECHACEK Teknik Lider 0312 307 9533 peter.pechacek@fao.org
Dr. Nihan YENİLMEZ ARPA Ulusal Proje Koordinatörü nihan.yenilmezarpa@fao.or

PROJECT ASSISTANTS

Ad Soyad Görev Tarihi
Gamze ERGÜR İŞÇİ 2017-2019
Nılufer GUNDUZ 2020
Ege AKTURK Ocak-Nisan 2021
Hikmet VELİOĞLU Mayıs 2021- devam ediyor

AREA BASED PROJECT ASSISTANTS

Ad Soyad Görev Tarihi
Gökhan AKKAYA Hazirn 2017-Haziran 2019
Ömür Aybie YILDIRIM Temmuz 2019-Mart 2020

OPERATIONS EXPERTS

Ad Soyad Görevi
Şebnem Gürbüz 2019
Umit Yıldırım 2020- devam ediyor
Behice KUCUK Logistics and Procurement Assistant (2017-2019)

COMMUNICATIONS SPECIALIST

Ad Soyad
Toros Safak

EXPERTS TAKING PART IN THE PROJECT

Ad Soyad Görevi E-Posta
Prof. Dr. Alain PEETERS Uluslararası Otlatma ve Mera Biyolojik Çeşitliliği Uzm. peeters@rhea-environment.org
Michael JUNGMEIER Uluslararası Korunan Alan Planlama ve Yönetimi Uzm. jungmeier@e-c-o.at
Prof. Dr. Nilgül KARADENİZ Ulusal Korunan Alan Planlama ve Yönetimi Uzmanı nkaradeniz@ankara.edu.tr
Prof. Dr. Hayrettin KENDİR Ulusal Otlatma ve Mera Biyolojik Çeşitliliği Uzmanı kendir@ankara.edu.tr
Durukan DUDU Sürdürülebilir Otlatma ve Mera Biyoçeşitliliği Uzm. durukand@gmail.com
Gungor Genc Tasarım Uzmanı
Yıldız Eviren Tasarım Uzmanı